Search form

2 โครินธ์ 10:11

11คน​ตี้​อู้​จาอี้​ก็​หื้อ​จ๋ำ​ไว้​เต๊อะ​ว่า ใน​จดหมาย​เฮา​เขียน​ไว้​จาใด เมื่อ​เฮา​ไป​เถิง เฮา​ก็​จะ​เยียะ​จาอั้น​เหมือน​กั๋น