Search form

2 โครินธ์ 10:13

13แต่​เฮา​จะ​บ่อวด​เกิ๋น​ขอบเขต​ตี้​สมควร​เน่อ จะ​อวด​ก้า​ใน​ขอบเขต​ก๋าน​งาน​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หมาย​หื้อ​เฮา​เยียะ​เต้าอั้น เซิ่ง​ก็​รวม​ตึง​ก๋าน​งาน​ตี้​เยียะ​กับ​หมู่​ต้าน​ตวย