Search form

2 โครินธ์ 10:14

14ย้อน​ว่า​เฮา​บ่ได้​เยียะ​เกิ๋น​หน้าตี้ แต่​ถ้า​เฮา​บ่ได้​มา​หา​หมู่​ต้าน นั่น​ก็​แสดง​ว่า​เฮา​อวด​เกิ๋น​ไป แต่​เฮา​เป๋น​หมู่​เก๊า​ตี้​เอา​ข่าวดี​ของ​พระคริสต์​มา​บอก​หมู่​ต้าน