Search form

2 โครินธ์ 10:15

15เฮา​บ่ได้​อวด​เกิ๋น​ขอบเขต​ก๋าน​งาน​ของ​เฮา บ่ได้​อวด​ใน​ก๋าน​งาน​ของ​คน​อื่น แต่​เฮา​หวัง​ว่า​เมื่อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขึ้น ก๋านงาน​ของ​เฮา​ก็​จะ​ได้​ขยาย​ใหญ่​นัก​ขึ้น​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​ตวย