Search form

2 โครินธ์ 10:5

5กับ​ทำลาย​ก่ำแปง​สูง​ตี้​ขัดขวาง​บ่หื้อ​คน​ฮู้​เกี่ยวกับ​เรื่อง​ของ​พระเจ้า ตึง​ยับ​กำกึ๊ด​กู้​อย่าง​ของ​คน​หื้อ​มา​เจื้อฟัง​พระคริสต์