Search form

2 โครินธ์ 10:7

7ผ่อ​สิ่ง​ตี้​มี​หื้อ​หัน​หั้น​เต๊อะ ถ้า​ใผ​มั่นใจ๋​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​ของ​พระคริสต์ ก็​หื้อ​เขา​กึ๊ด​ผ่อ​แหม​เตื้อ​ว่า ถ้า​เขา​เป๋น​ของ​พระคริสต์ เฮา​ก็​เป๋น​ของ​พระคริสต์​เหมือน​กั๋น