Search form

2 โครินธ์ 11:1

เปาโล​กับ​อัครทูต​ป๋อม

1ข้าพเจ้า​หวัง​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​จะ​อดทน​กับ​ความ​ง่าว​หน้อยๆ ของ​ข้าพเจ้า ก็​ขอ​หื้อ​อดทน​เต๊อะ