Search form

2 โครินธ์ 11:10

10ความ​จริง​ของ​พระคริสต์​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​จาใด ก็​หื้อ​มั่นใจ๋​ได้​ว่า จะ​บ่มี​ใผ​ใน​แคว้น​อาคายา​ตี้​จะ​ห้าม​บ่หื้อ​ข้าพเจ้า​อวด​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นี้​ได้​จาอั้น