Search form

2 โครินธ์ 11:12

12ข้าพเจ้า​บ่ได้​เป๋น​ภาระ​หื้อ​หมู่​ต้าน​จาใด ข้าพเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​จาอั้น​ต่อไป เปื้อ​บ่หื้อ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​หา​โอกาส​ตี้​จะ​อวด​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​ก๋าน​แบบ​เดียว​กับ​เฮา อวด​จาอั้น​ได้