Search form

2 โครินธ์ 11:15

15ย้อน​จาอั้น​ก็​บ่แปลก​อะหยัง​ตี้​คน​ฮับใจ๊​ของ​ซาต๋าน จะ​ป๋อม​ตั๋ว​เป๋น​คน​ฮับใจ๊​ตี้​เยียะ​ดี สุดต๊าย​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​ก็​จะ​ได้ฮับ​ผล​ตี้​สมควร​กับ​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ