Search form

2 โครินธ์ 11:16

ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​ของ​เปาโล

16ข้าพเจ้า​ขอ​อู้​แหม​รอบ​ว่า บ่ดี​หื้อ​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ง่าว แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​จาอั้น ก็​หื้อ​ยอมฮับ​ข้าพเจ้า​อย่าง​คน​ง่าว​คน​นึ่ง​เต๊อะ เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​อวด​ได้​พ่อง