Search form

2 โครินธ์ 11:2

2ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ขาง​หมู่​ต้าน​เหมือน​ตี้​พระเจ้า​ขาง ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​สาว​บริสุทธิ์​ตี้​บ่มี​มลทิน ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​หมั้น​หมาย​หื้อ​กับ​ป้อจาย​คน​เดียว​คือ พระคริสต์