Search form

2 โครินธ์ 11:22

22หมู่​เขา​เป๋น​คน​ฮีบรู​กา ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​เป๋น​จาว​อิสราเอล​กา ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​เหมือน​กั๋น หมู่​เขา​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม​กา ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​เหมือน​กั๋น