Search form

2 โครินธ์ 11:26

26ข้าพเจ้า​เตียวตาง​เจื่อๆ ปะ​กับ​อันตราย​ใน​แม่​น้ำ อันตราย​จาก​โจ๋ร อันตราย​จาก​ตึง​หมู่​ปี้น้อง​จาว​ยิว​ของ​ข้าพเจ้า กับ​คน​ต่างจ้าด อันตราย​จาก​ใน​เมือง​ตึง​ใน​ป่า อันตราย​ใน​ทะเล​กับ​อันตราย​จาก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​บ่แต๊