Search form

2 โครินธ์ 11:3

3แต่​ข้าพเจ้า​ก็​กั๋ว​ว่า จิตใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​จะ​ถูก​จุล่าย​หื้อ​หลง​ไป​จาก​ความ​ซื่อสัตย์​กับ​ความ​บริสุทธิ์​ต่อ​พระคริสต์ เหมือน​ตี้​เอวา​ถูก​งู​จุล่าย​ โดย​อุบาย​ของ​มัน