Search form

2 โครินธ์ 11:4

4ย้อน​เมื่อ​มี​คน​มา​สอน​เถิง​เรื่อง​พระเยซู​ตี้​แตกต่าง​จาก​ตี้​เฮา​เกย​สอน​ไป​นั้น กาว่า​เขา​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮับ​พระวิญญาณ​อื่น กาว่า ข่าวดี​อัน​อื่น​ตี้​แตกต่าง​จาก​ตี้​หมู่​ต้าน​เกย​ฮับ​มา​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​ยอมฮับ​เขา​ไว้​โดย​ง่าย