Search form

2 โครินธ์ 11:7

7ข้าพเจ้า​เยียะ​ผิด​กา ตี้​ได้​ถ่อมตั๋ว​ลง​เปื้อ​ยก​หมู่​ต้าน​ขึ้น เมื่อ​ข้าพเจ้า​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​กับ​หมู่​ต้าน โดย​บ่กึ๊ด​สตางค์​สัก​หน้อย