Search form

2 โครินธ์ 11:8

8บาง​คน​อาจ​จะ​ว่า ข้าพเจ้า​ปล้น​คริสตจักร​อื่นๆ โดย​ก๋าน​ฮับ​สตางค์​บริจาค​จาก​หมู่​เขา เปื้อ​เอา​มา​ฮับใจ๊​หมู่​ต้าน