Search form

2 โครินธ์ 12

ก๋าน​เปิดเผย​ของ​พระเจ้า

1ข้าพเจ้า​จ๋ำเป๋น​ต้อง​อวด เถิงแม้​ว่า​ก๋าน​อวด​จาอี้​มัน​จะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง แต่​ข้าพเจ้า​จะ​ขอ​อู้​แหม​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นิมิต​กับ​สิ่ง​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ 2ข้าพเจ้า​ฮู้จัก​ป้อจาย​คน​นึ่ง​ตี้​เจื้อ​ใน​พระคริสต์ สิบ​สี่​ปี๋​ตี้​แล้ว พระเจ้า​ได้ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​จั๊น​ตี้​สาม (​ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ว่า เขา​ไป​โดย​สภาพ​ตี้​มี​ตั๋ว กาว่า ไป​โดย​จิตวิญญาณ มี​ก้า​พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​ฮู้​) 3-4ขอ​ย้ำ​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​ถูก​ฮับ​ไป​ใน​สวน​สวรรค์ (​ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ว่า เขา​ไป​โดย​สภาพ​ตี้​มี​ตั๋ว กาว่า​ไป​โดย​จิตวิญญาณ มี​ก้า​พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​ฮู้​) เขา​ได้ยิน​กำ​อู้​ตี้​เขา​บ่สามารถ​อู้​ได้ ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​คน​บ่ได้ฮับ​อนุญาต​หื้อ​อู้​เถิง 5ข้าพเจ้า​จะ​อวด​เถิง​ป้อจาย​คน​นี้​ละ จะ​บ่อวด​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า​เน่อ นอกจาก​จะ​อวด​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​อ่อนแอ​เต้าอั้น 6ย้อน​ว่า​ถ้า​ข้าพเจ้า​ใค่​อยาก​จะ​อวด ข้าพเจ้า​ก็​บ่ใจ้​คน​ง่าว ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​อวด​ใน​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ความ​จริง แต่​ข้าพเจ้า​จะ​บ่เยียะ​จาอั้น ย้อน​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​หื้อ​ใผ​ยกย่อง​ข้าพเจ้า​เกิ๋น​เหลือ​สิ่ง​ตี้​เขา​ได้​หัน​กาว่า​ได้ยิน​จาก​ข้าพเจ้า

7แต่​เปื้อ​บ่หื้อ​ข้าพเจ้า​หลง​ตั๋ว​เก่า​เกิ๋น​ไป ย้อน​สิ่ง​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้​หัน จาอั้น​พระองค์​ก็​หื้อ​หนาม​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า หนาม​นั้น​ก็​คือ ทูต​ของ​ซาต๋าน​ตี้​มา​ทรมาน​ข้าพเจ้า 8ข้าพเจ้า​ได้​อ้อนวอน​ต่อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เถิง​สาม​เตื้อ หื้อ​จ้วย​เอา​หนาม​นี้​ออก​ไป​จาก​ข้าพเจ้า​เหีย 9แต่​พระองค์​บอก​ว่า “พระคุณ​ของ​เฮา​ก็​ปอดี​แล้ว​สำหรับ​เจ้า ย้อน​ว่า​เมื่อ​เจ้า​อ่อนแอ ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​เฮา​ก็​เยียะ​ก๋าน​ใน​เจ้า​ได้​เต๋มตี้” ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​ก็​ยินดี​จะ​อวด​เถิง​ความ​อ่อนแอ​ของ​ตั๋ว​เก่า​นัก​ขึ้น เปื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​จะ​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า 10ย้อน​จาอี้ เปื้อ​หัน​แก่​พระคริสต์ ข้าพเจ้า​ก็​มี​ใจ๋​ยินดี​ตี้​มี​ความ​อ่อนแอ มี​คน​ดู​หมิ่น​ดู​แควน มี​ความ​ตุ๊ก​ยาก มี​คน​ค่ำ กับ​มี​ความ​ยาก​ลำบาก​ต่างๆ ย้อน​ว่า​เมื่อใด​ตี้​ข้าพเจ้า​อ่อนแอ ข้าพเจ้า​ก็​จะ​เข้มแข็ง​ขึ้น

เปาโล​ฮัก​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์

11ข้าพเจ้า​ได้​อู้​อวด​อย่าง​กับ​คน​ง่าว​ไป​แล้ว ก็​ย้อน​หมู่​ต้าน​นั้น​เนาะ​บังคับ​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​จาอั้น แต๊ๆ แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​น่า​จะ​รับรอง​ข้าพเจ้า ย้อน​ว่า​เถิงแม้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​วิเศษ​อะหยัง​เลย แต่​ก็​บ่ได้​หน้อยหน้า​หมู่​อัครทูต​พิเศษ​หมู่​นั้น​เน่อ 12ข้าพเจ้า​ได้​พิสูจน์​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า​แล้ว​ว่า ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​แต๊​ก่อ โดย​ก๋าน​เยียะ​หมายสำคัญ ก๋าน​อัศจ๋รรย์​กับ​ปาฏิหาริย์​ต่างๆ ข้าพเจ้า​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นี้​โดย​ความ​อดทน​ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน 13มี​เรื่อง​ใด​พ่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​เยียะ​กับ​หมู่​ต้าน​บ่ดี​เต้า​คริสตจักร​อื่นๆ มี​ก้า​เรื่อง​เดียว​เต้าอั้น คือ ข้าพเจ้า​เอง​บ่ได้​เป๋น​ภาระ​หื้อ​หมู่​ต้าน ขอ​โผด​ยก​โต้ษ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใน​เรื่อง​นี้​ตวย​เต๊อะ

14ข้าพเจ้า​เกียม​จะ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม กับ​จะ​บ่เป๋น​ภาระ​หื้อ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​ได้​อะหยัง​จาก​หมู่​ต้าน แต่​ใค่​ได้​ก้า​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ลูก​ก็​บ่ต้อง​สะสม​อะหยัง​หื้อ​ป้อแม่ แต่​เป๋น​ป้อแม่​เน่อ​ตี้​ต้อง​สะสม​หื้อ​ลูกๆ 15ข้าพเจ้า​ก็​ยินดี​แต๊ๆ ตี้​จะ​เสีย​สละ​กู้​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​มี แม้แต่​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ก็​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน เมื่อ​ข้าพเจ้า​ฮัก​หมู่​ต้าน​นัก​ขึ้น​จาอี้ หมู่​ต้าน​จะ​ฮัก​ข้าพเจ้า​หน้อย​ลง​กา

16หมู่​ต้าน​ก็​หัน​ตวย​บ่ใจ้​กา ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เป๋น​ภาระ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เลย แต่​ก็​ยัง​มี​บาง​คน​อู้​ว่า ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​เจ้าเล่ห์ กับ​ได้​ใจ๊​เล่ห์เหลี่ยม​ยับ​หมู่​ต้าน​ไว้ 17ข้าพเจ้า​ได้​ใจ๊​คน​ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน หื้อ​โก๋ง​หมู่​ต้าน​กา 18ข้าพเจ้า​ขอ​ร้อง​หื้อ​ทิตัส​มา​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน กับ​ส่ง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​แหม​คน​ไป​ตวย ทิตัส​ได้​โก๋ง​หมู่​ต้าน​กา หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​ทิตัส​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ​โดย​มี​จิตใจ๋​อย่าง​เดียว​กั๋น กับ​เตียว​ต๋าม​ฮอย​ตี๋น​ฮอย​เดียว​กั๋น​บ่ใจ้​กา

19หมู่​ต้าน​ท่า​จะ​กึ๊ด​ว่า เฮา​แก้​ตั๋ว​กับ​หมู่​ต้าน แต่​แต๊ๆ แล้ว​เฮา​อู้​ใน​ฐานะ​คน​ของ​พระคริสต์​ตี้​อยู่​ต่อหน้า​พระเจ้า ปี้น้อง​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เฮา​เยียะ​นั้น​ก็​เปื้อ​จะ​จ้วย​หมู่​ต้าน​หื้อ​จ๋ำเริญ​ขึ้น 20ย้อน​ข้าพเจ้า​กั๋ว​ว่า เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​เถิง หมู่​ต้าน​จะ​บ่เป๋น​เหมือน​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​เป๋น กับ​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ได้​เป๋น​อย่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​ใค่​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​เหมือน​กั๋น คือ​กั๋ว​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ผิด​จะ​เถียง​กั๋น ขอย​กั๋น โขด​กั๋น แตกแยก​กั๋น ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​กั๋น เล่าขวัญ​กั๋น หยิ่ง​จ๋องหอง​กั๋น กับ​มี​แต่​ความ​วุ่นวาย​สะป๊ะ 21ข้าพเจ้า​กั๋ว​ว่า เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​แอ่ว​หา​แหม พระเจ้า​จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ขาย​ขี้​หน้า​ต่อ​หน้า​หมู่​ต้าน แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​เสียใจ๋​กับ​คน​หลาย​คน​หมู่​นั้น​ตี้​เยียะ​บาป​มา กับ​ยัง​บ่ยอม​กลับใจ๋​จาก​มลทิน ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ กับ​ก๋าน​ลามก​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​อยู่​นั้น