Search form

2 โครินธ์ 12:1

ก๋าน​เปิดเผย​ของ​พระเจ้า

1ข้าพเจ้า​จ๋ำเป๋น​ต้อง​อวด เถิงแม้​ว่า​ก๋าน​อวด​จาอี้​มัน​จะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง แต่​ข้าพเจ้า​จะ​ขอ​อู้​แหม​เกี่ยวกับ​เรื่อง​นิมิต​กับ​สิ่ง​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้