Search form

2 โครินธ์ 12:11

เปาโล​ฮัก​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์

11ข้าพเจ้า​ได้​อู้​อวด​อย่าง​กับ​คน​ง่าว​ไป​แล้ว ก็​ย้อน​หมู่​ต้าน​นั้น​เนาะ​บังคับ​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​จาอั้น แต๊ๆ แล้ว​หมู่​ต้าน​ก็​น่า​จะ​รับรอง​ข้าพเจ้า ย้อน​ว่า​เถิงแม้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​วิเศษ​อะหยัง​เลย แต่​ก็​บ่ได้​หน้อยหน้า​หมู่​อัครทูต​พิเศษ​หมู่​นั้น​เน่อ