Search form

2 โครินธ์ 12:12

12ข้าพเจ้า​ได้​พิสูจน์​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า​แล้ว​ว่า ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​แต๊​ก่อ โดย​ก๋าน​เยียะ​หมายสำคัญ ก๋าน​อัศจ๋รรย์​กับ​ปาฏิหาริย์​ต่างๆ ข้าพเจ้า​เยียะ​สิ่ง​หมู่​นี้​โดย​ความ​อดทน​ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน