Search form

2 โครินธ์ 12:13

13มี​เรื่อง​ใด​พ่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​เยียะ​กับ​หมู่​ต้าน​บ่ดี​เต้า​คริสตจักร​อื่นๆ มี​ก้า​เรื่อง​เดียว​เต้าอั้น คือ ข้าพเจ้า​เอง​บ่ได้​เป๋น​ภาระ​หื้อ​หมู่​ต้าน ขอ​โผด​ยก​โต้ษ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใน​เรื่อง​นี้​ตวย​เต๊อะ