Search form

2 โครินธ์ 12:15

15ข้าพเจ้า​ก็​ยินดี​แต๊ๆ ตี้​จะ​เสีย​สละ​กู้​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​มี แม้แต่​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ก็​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน เมื่อ​ข้าพเจ้า​ฮัก​หมู่​ต้าน​นัก​ขึ้น​จาอี้ หมู่​ต้าน​จะ​ฮัก​ข้าพเจ้า​หน้อย​ลง​กา