Search form

2 โครินธ์ 12:18

18ข้าพเจ้า​ขอ​ร้อง​หื้อ​ทิตัส​มา​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน กับ​ส่ง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​แหม​คน​ไป​ตวย ทิตัส​ได้​โก๋ง​หมู่​ต้าน​กา หมู่​ต้าน​ก็​ฮู้​ว่า​ทิตัส​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ​โดย​มี​จิตใจ๋​อย่าง​เดียว​กั๋น กับ​เตียว​ต๋าม​ฮอย​ตี๋น​ฮอย​เดียว​กั๋น​บ่ใจ้​กา