Search form

2 โครินธ์ 12:20

20ย้อน​ข้าพเจ้า​กั๋ว​ว่า เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​เถิง หมู่​ต้าน​จะ​บ่เป๋น​เหมือน​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​เป๋น กับ​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ได้​เป๋น​อย่าง​ตี้​หมู่​ต้าน​ใค่​หื้อ​ข้าพเจ้า​เป๋น​เหมือน​กั๋น คือ​กั๋ว​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ผิด​จะ​เถียง​กั๋น ขอย​กั๋น โขด​กั๋น แตกแยก​กั๋น ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​กั๋น เล่าขวัญ​กั๋น หยิ่ง​จ๋องหอง​กั๋น กับ​มี​แต่​ความ​วุ่นวาย​สะป๊ะ