Search form

2 โครินธ์ 12:21

21ข้าพเจ้า​กั๋ว​ว่า เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​แอ่ว​หา​แหม พระเจ้า​จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ขาย​ขี้​หน้า​ต่อ​หน้า​หมู่​ต้าน แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​เสียใจ๋​กับ​คน​หลาย​คน​หมู่​นั้น​ตี้​เยียะ​บาป​มา กับ​ยัง​บ่ยอม​กลับใจ๋​จาก​มลทิน ก๋าน​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ กับ​ก๋าน​ลามก​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​อยู่​นั้น