Search form

2 โครินธ์ 12:3-4

3-4ขอ​ย้ำ​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​ป้อจาย​คน​นี้​ถูก​ฮับ​ไป​ใน​สวน​สวรรค์ (​ข้าพเจ้า​บ่ฮู้​ว่า เขา​ไป​โดย​สภาพ​ตี้​มี​ตั๋ว กาว่า​ไป​โดย​จิตวิญญาณ มี​ก้า​พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​ฮู้​) เขา​ได้ยิน​กำ​อู้​ตี้​เขา​บ่สามารถ​อู้​ได้ ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​คน​บ่ได้ฮับ​อนุญาต​หื้อ​อู้​เถิง 5ข้าพเจ้า​จะ​อวด​เถิง​ป้อจาย​คน​นี้​ละ จะ​บ่อวด​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า​เน่อ นอกจาก​จะ​อวด​เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​อ่อนแอ​เต้าอั้น