Search form

2 โครินธ์ 12:6

6ย้อน​ว่า​ถ้า​ข้าพเจ้า​ใค่​อยาก​จะ​อวด ข้าพเจ้า​ก็​บ่ใจ้​คน​ง่าว ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​อวด​ใน​สิ่ง​ตี้​เป๋น​ความ​จริง แต่​ข้าพเจ้า​จะ​บ่เยียะ​จาอั้น ย้อน​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​หื้อ​ใผ​ยกย่อง​ข้าพเจ้า​เกิ๋น​เหลือ​สิ่ง​ตี้​เขา​ได้​หัน​กาว่า​ได้ยิน​จาก​ข้าพเจ้า