Search form

2 โครินธ์ 12:7

7แต่​เปื้อ​บ่หื้อ​ข้าพเจ้า​หลง​ตั๋ว​เก่า​เกิ๋น​ไป ย้อน​สิ่ง​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ข้าพเจ้า​ได้​หัน จาอั้น​พระองค์​ก็​หื้อ​หนาม​อยู่​ใน​ตั๋ว​ของ​ข้าพเจ้า หนาม​นั้น​ก็​คือ ทูต​ของ​ซาต๋าน​ตี้​มา​ทรมาน​ข้าพเจ้า