Search form

2 โครินธ์ 12:9

9แต่​พระองค์​บอก​ว่า “พระคุณ​ของ​เฮา​ก็​ปอดี​แล้ว​สำหรับ​เจ้า ย้อน​ว่า​เมื่อ​เจ้า​อ่อนแอ ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​เฮา​ก็​เยียะ​ก๋าน​ใน​เจ้า​ได้​เต๋มตี้” ย้อน​จาอั้น ข้าพเจ้า​ก็​ยินดี​จะ​อวด​เถิง​ความ​อ่อนแอ​ของ​ตั๋ว​เก่า​นัก​ขึ้น เปื้อ​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระคริสต์​จะ​อยู่​กับ​ข้าพเจ้า