Search form

2 โครินธ์ 13:1

กำ​ตั๊กตวาย​กับ​กำ​เตื๋อน​สุด​ต๊าย

1เตื้อ​นี้ จะ​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ไป​แอ่ว​หา​หมู่​ต้าน อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ข้อ​กล่าวหา​กู้​ข้อ​ต้อง​มี​พยาน​สอง​เถิง​สาม​คน เถิง​จะ​เจื้อถือ​ได้”