Search form

2 โครินธ์ 13:11

11สุดต๊าย​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​ลา​ปี้น้อง​ตังหลาย ขอ​หื้อ​ปิ๊ก​ไป​อยู่​ใน​สภาพ​ตี้​ดี​อย่าง​เก่า​เน่อ ขอ​หื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​หื้อ​เยียะ ขอ​หื้อ​เป๋น​น้ำนึ่ง​ใจ๋เดียว​กั๋น กับ​ขอ​หื้อ​อยู่​ตวย​กั๋น​อย่าง​สงบสุข แล้ว​พระเจ้า​แห่ง​ความ​ฮัก​กับ​สันติสุข​ก็​จะ​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน