Search form

2 โครินธ์ 13:2

2ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ไป​หา​หมู่​ต้าน​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​เตื๋อน​หมู่​ตี้​เยียะ​บาป​อยู่​นั้น บ่าเดี่ยว​นี้​เถิงแม้​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ได้​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​เตื๋อน​หมู่​นั้น​แหม​เตื้อ​กับ​คน​อื่นๆ กู้​คน เมื่อ​ข้าพเจ้า​ไป​แหม​เตื้อ ข้าพเจ้า​จะ​บ่เว้น​โต้ษ​หื้อ​ใผ​เลย