Search form

2 โครินธ์ 13:5

5หื้อ​กวด​ผ่อ​ตั๋ว​เก่า​ลอ ว่า​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​ผู้เจื้อ​แต๊​ก่อ ทดสอบ​ตั๋ว​เก่า​ผ่อ​ลอ หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​พระเยซู​คริสต์​อยู่​ใน​หมู่​ต้าน เว้น​แต่​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ