Search form

2 โครินธ์ 13:7

7เฮา​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า ขอ​บ่หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​อะหยัง​ผิด​เลย ข้าพเจ้า​บ่ได้​อธิษฐาน​เปื้อ​หื้อ​คน​หัน​ว่า​เฮา​เป๋น​คน​ตี้​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ แต่​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง เถิงแม้​ว่า​เฮา​ผ่อ​เหมือน​บ่สามารถ​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​ก็​ต๋าม