Search form

2 โครินธ์ 2:10

10ถ้า​หมู่​ต้าน​ยกโต้ษ​หื้อ​ใผ ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​เขา​ตวย กับ​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ยกโต้ษ​หื้อ​นั้น (​ถ้า​มี​เรื่อง​อะหยัง​หื้อ​ยกโต้ษ​) ข้าพเจ้า​ก็​จะ​เยียะ​ต่อหน้า​พระคริสต์​ย้อน​หัน​แก่​หมู่​ต้าน