Search form

2 โครินธ์ 2:12

จีวิต​ของ​เฮา​ใน​พระคริสต์

12ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​ไป​เถิง​เมือง​โตรอัส เปื้อ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระคริสต์​นั้น องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ได้​เปิด​โอกาส​หื้อ​กับ​ข้าพเจ้า​เยียะ​ก๋าน​ตี้​หั้น