Search form

2 โครินธ์ 2:16

16สำหรับ​คน​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย กลิ่น​นั้น​ก็​เป๋น​กลิ่น​ตี้​นำ​เขา​ไป​หา​ความ​ต๋าย แต่​สำหรับ​คน​ตี้​จะ​รอด กลิ่น​นั้น​ก็​เป๋น​กลิ่น​หอม​ตี้​นำ​ไป​หา​จีวิต จาอั้น​มี​ใผ​พ่อง​ตี้​สามารถ​เยียะ​ก๋าน​นี้​ได้