Search form

2 โครินธ์ 2:17

17ย้อน​ว่า​เฮา​บ่เหมือน​หลายๆ คน​ตี้​เอา​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ไป​หา​กิ๋น แต่​พระเจ้า​ใจ๊​เฮา​มา เฮา​จึง​บอก​ออก​ไป​อย่าง​น้ำใสใจ๋จริง​ต่อหน้า​พระองค์​ใน​ฐานะ​ตี้​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเยซู​คริสต์