Search form

2 โครินธ์ 2:2

2ย้อน​ว่า ถ้า​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตุ๊กใจ๋ แล้ว​จะ​มี​ใผ​แหม​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข ถ้า​บ่ใจ้​หมู่​ต้าน​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​ตุ๊กใจ๋