Search form

2 โครินธ์ 2:3

3ข้าพเจ้า​จึง​เขียน​จาอั้น​ใน​ฉบับ​ตี้​แล้ว เปื้อ​เมื่อ​ไป​เถิง​แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​บ่ต้อง​ตุ๊กใจ๋​กับ​คน​ตี้​ควร​จะ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​สุข หมู่​ต้าน​กู้​คน​ก็​จะ​มี​ความ​สุข​ไป​ตวย