Search form

2 โครินธ์ 2:4

4ย้อน​ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นั้น​เถิง​หมู่​ต้าน ข้าพเจ้า​ลำบาก​ใจ๋ กับ​หนักใจ๋​ขนาด น้ำต๋า​ไหล​แล้ว​ไหล​แหม ตี้​เขียน​จาอั้น​บ่ใจ้​เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตุ๊กใจ๋​เน่อ แต่​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮัก​หมู่​ต้าน​กู้​คน​นัก​มอก​ใด