Search form

2 โครินธ์ 2:5

ก๋าน​ยกโต้ษ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​เกย​เยียะ​ผิด

5ถ้า​ใผ​คน​ใด​คน​นึ่ง​เยียะ​หื้อ​คน​ตุ๊กใจ๋ เขา​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ตุ๊กใจ๋​คน​เดียว​เน่อ แต่​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​ตุ๊กใจ๋​ตวย​บ่นัก​ก็​หน้อย (​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​อยาก​อู้​หื้อ​แฮง​ไป​)