Search form

2 โครินธ์ 2:7

7จาอั้น​หมู่​ต้าน​ก็​เปิง​ดี​ตี้​จะ​ยกโต้ษ​หื้อ​เขา กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​เขา เปื้อ​บ่หื้อ​เขา​จ๋ม​อยู่​กับ​ความ​ตุ๊ก​หนัก​นั้น