Search form

2 โครินธ์ 2:9

9นี่​เป๋น​เหตุ​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​เถิง​หมู่​ต้าน​ก่อน​หน้า​นี้ เปื้อ​จะ​ทดสอบ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ยอม​เจื้อฟัง​กู้​เรื่อง​ก่อ