Search form

2 โครินธ์ 3

ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ต๋าม​พันธสัญญา​ใหม่

1นี่​ผ่อ​เหมือน​ว่า​หมู่​เฮา​ก่ำลัง​ยกย่อง​ตั๋ว​เก่า​แหม​กา กาว่า​เฮา​เป๋น​เหมือน​คน​อื่นๆ ตี้​ต้องก๋าน​หนังสือ​รับรอง​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​กับ​ต้าน กาว่า​จะ​ต้อง​หื้อ​ต้าน​ออก​หนังสือ​รับรอง​หื้อ 2แต๊ๆ หมู่​ต้าน​นั้น​เนาะ​ตี้​เป๋น​หนังสือ​รับรอง​ของ​เฮา ตี้​เขียน​ไว้​ใน​ใจ๋​ของ​เฮา​หื้อ​กู้​คน​ได้​อ่าน​กับ​ได้​ฮู้ 3หมู่​ต้าน​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​หนังสือ​ตี้​พระคริสต์​เขียน แล้ว​เฮา​เป๋น​ผู้​ส่ง กับ​บ่ได้​ใจ๊​หมึก​เขียน แต่​ใจ๊​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่​เขียน บ่ได้​เขียน​ลง​บน​แผ่น​หิน แต่​เขียน​ลง​บน​ใจ๋​ของ​คน

4เฮา​อู้​จาอี้​ได้​ย้อน​เฮา​มี​ความ​มั่นใจ๋​ใน​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ 5ความ​สามารถ​ของ​เฮา​ตี้​มี​อยู่​นั้น​ก็​บ่ได้​ถือ​ว่า มา​จาก​ตั๋ว​เฮา แต่​ความ​สามารถ​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า 6ผู้​ตี้​จ้วย​หื้อ​เฮา​สามารถ​ฮับใจ๊​ต๋าม​พันธสัญญา​ใหม่ ตี้​บ่ใจ้​เป๋น​ไป​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ตี้​เขียน​ไว้ แต่​เป๋น​ไป​ต๋าม​พระวิญญาณ ย้อน​ว่า​บท​บัญญัติ​ตี้​เขียน​ไว้​นั้น​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ฝ่าย​จิตวิญญาณ แต่​พระวิญญาณ​นำ​ไป​เถิง​จีวิต​ฝ่าย​จิตวิญญาณ

7แต่​ถ้า​ก๋าน​ฮับใจ๊​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย ตี้​ได้​เขียน​ไว้​บน​แผ่น​หิน ยัง​มา​กับ​รัศมี​ของ​พระเจ้า (​เถิงแม้​จะ​เป๋น​รัศมี​ตี้​จ๋าง​หาย​ไป​) จ๋น​เยียะ​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ผ่อ​หน้า​ของ​โมเสส​บ่ได้ ย้อน​รัศมี​นั้น​อยู่​บน​หน้า​ของ​ต้าน 8แล้ว​ก๋าน​ฮับใจ๊​ต๋าม​พระวิญญาณ​ก็​จะ​มี​รัศมี​ของ​พระเจ้า​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​นั้น​แหม 9ย้อน​ถ้า​ก๋าน​ฮับใจ๊​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ก๋าน​ลงโต้ษ​ยัง​มา​โดย​รัศมี แล้ว​ก๋าน​ฮับใจ๊​ตี้​นำ​ไป​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​จะ​ซ้ำ​มี​รัศมี​นัก​เหลือ​นั้น​มอก​ใด 10บ่าเดี่ยว​นี้​รัศมี​ตี้​เกย​มี​ของ​พันธสัญญา​เก่า​นั้น ก็​เหมือน​บ่มี​รัศมี​เมื่อ​เผียบ​กับ​รัศมี​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พันธสัญญา​ใหม่ 11จาอั้น ถ้า​พันธสัญญา​เก่า​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ยกเลิก​ไป​ยัง​มี​รัศมี แล้ว​พันธสัญญา​ใหม่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป จะ​บ่มี​รัศมี​นัก​เหลือ​นั้น​แหม​กา

12เมื่อ​มี​ความ​หวัง​จาอี้​แล้ว เฮา​จึง​ก้า​อู้​อย่าง​บ่กั๋ว​ใผ 13เฮา​บ่เหมือน​โมเสส​ตี้​เอา​ผ้า​คุม​หน้า​ไว้ เปื้อ​บ่หื้อ​จาว​อิสราเอล​ผ่อ​รัศมี​ตี้​ก่ำลัง​หาย​ไป​จาก​หน้า​ 14แต่​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา​ถูก​เยียะ​หื้อ​มืดมน​ไป จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้​เมื่อ​เขา​อ่าน​พันธสัญญา​เก่า ก็​เหมือน​มี​ผ้า​คุม​หน้า​อยู่ บ่ได้​เปิด​ออก ย้อน​ว่า​ผ้า​คุม​ผืน​นั้น​จะ​ถูก​เปิด​ออก​โดย​ฮับเจื้อ​พระคริสต์ 15แต่​จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยวนี้ กู้​เตื้อ​ตี้​อ่าน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ผ้า​ผืน​นั้น​ก็​ยัง​ปิด​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา​อยู่ 16แต่​ถ้า​ใผ​ก็​ต๋าม​ตี้​หัน​ไป​หา​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผ้า​คุม​หน้า​นั้น​ก็​ถูก​เปิด​ออก 17องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ใน​ข้อ​นี้​ก็​คือ​พระวิญญาณ ตี้​ไหน​ตี้​มี​พระวิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ตี้​หั้น​ก็​มี​อิสระ 18หมู่​เฮา​กู้​คน​ตี้​บ่มี​ผ้า​คุม​หน้า​แล้ว ก็​ผ่อ​หัน​รัศมี​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า แล้ว​เฮา​ก็​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​หื้อ​เป๋น​เหมือน​ภาพ​สะท้อน​ของ​พระองค์ เยียะ​หื้อ​เฮา​มี​รัศมี​นัก​ขึ้น​ไป​ติกๆ เซิ่ง​มา​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระวิญญาณ