Search form

2 โครินธ์ 3:10

10บ่าเดี่ยว​นี้​รัศมี​ตี้​เกย​มี​ของ​พันธสัญญา​เก่า​นั้น ก็​เหมือน​บ่มี​รัศมี​เมื่อ​เผียบ​กับ​รัศมี​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พันธสัญญา​ใหม่