Search form

2 โครินธ์ 3:14

14แต่​จิตใจ๋​ของ​หมู่​เขา​ถูก​เยียะ​หื้อ​มืดมน​ไป จ๋น​เถิง​บ่าเดี่ยว​นี้​เมื่อ​เขา​อ่าน​พันธสัญญา​เก่า ก็​เหมือน​มี​ผ้า​คุม​หน้า​อยู่ บ่ได้​เปิด​ออก ย้อน​ว่า​ผ้า​คุม​ผืน​นั้น​จะ​ถูก​เปิด​ออก​โดย​ฮับเจื้อ​พระคริสต์