Search form

2 โครินธ์ 3:18

18หมู่​เฮา​กู้​คน​ตี้​บ่มี​ผ้า​คุม​หน้า​แล้ว ก็​ผ่อ​หัน​รัศมี​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า แล้ว​เฮา​ก็​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​หื้อ​เป๋น​เหมือน​ภาพ​สะท้อน​ของ​พระองค์ เยียะ​หื้อ​เฮา​มี​รัศมี​นัก​ขึ้น​ไป​ติกๆ เซิ่ง​มา​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ผู้​ตี้​เป๋น​พระวิญญาณ